Verantwoording

Uit de jaarrekening 2018:

Opbrengsten/ Giften€ 51.368
Resultaat Activiteiten€ 4.165
Investeringen€ 14.609

Details over de jaarrekening kunt u aanvragen via het contactformulier of door een email te sturen naar info@puntenburg.org