Manege Puntenburg

Puntenburg zoekt sponsors!

Stichting Puntenburg is een non-profit organisatie. Naast een deugdelijke juridische status, een sterk bestuur, een goede locatie en gemotiveerde vrijwilligers is er geld nodig om de manege functionerend te houden voor de betaling van voer, de dierenarts, medicijnen, onderhoud, etc.

Voor het paardrijden door jongeren met een beperking, nu tweewekelijks, wordt een zeer bescheiden bijdrage per ochtend gevraagd. Deze bijdragen zijn lang niet kostendekkend.

Daarom zijn er extra inkomsten nodig. Deze komen uit de samenwerking met externe partijen die zich ook richten op het geven van trainingen met paarden, maar dan voor andere doelgroepen. Daarnaast wordt de locatie gebruikt voor educatieve workshops. Ook zal het aantal dagen en ritten met cliënten worden uitgebreid.

Met behulp van sponsorgelden is inmiddels de voorgevel vernieuwd en is de kantine gemoderniseerd waardoor de hygiëne beter kan worden gegarandeerd en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is verbeterd. Dankzij deze investeringen zijn we nu beter in staat om externe partijen te binden.

Onze vrijwilligers werven actief sponsors onder bedrijven en particulieren via bestaande netwerken en online-kanalen zoals Facebook en de website. Iedereen die de activiteiten van Puntenburg een warm hart toedraagt en haar maatschappelijke belang wil ondersteunen, kan sponsor worden.

Elke sponsor krijgt de mogelijkheid zijn bedrijfsnaam te vermelden.
In overleg wordt bepaald of dit in de binnen manege, de website, de nieuwsbrief of een andere wijze gebeurd. Iedere sponsor krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de jaarlijkse open dag.

Ik wordt sponsor! Neem contact met mij op.

Direct online doneren? Klik hier.