Manege Puntenburg

Puntenburg zoekt sponsors!

Stichting Puntenburg is een non-profit organisatie. Naast een deugdelijke juridische status, een sterk bestuur, een goede locatie en gemotiveerde vrijwilligers is er geld nodig om de manege functionerend te houden voor de betaling van voer, de dierenarts, medicijnen, onderhoud, etc.

Voor het paardrijden door jongeren met een beperking, nu tweewekelijks, wordt een zeer bescheiden bijdrage per ochtend gevraagd. Deze bijdragen zijn lang niet kostendekkend.

Daarom zijn er extra inkomsten nodig. Deze komen uit de samenwerking met externe partijen die zich ook richten op het geven van trainingen met paarden, maar dan voor andere doelgroepen. Daarnaast wordt de locatie gebruikt voor educatieve workshops. We zijn daarnaast erg dankbaar voor de giften en sponsoring die we mogen ontvangen om onze hippotherapeutische activiteiten voort te zetten. 

Met behulp van sponsorgelden is inmiddels de voorgevel vernieuwd en is de kantine gemoderniseerd waardoor de hygiëne beter kan worden gegarandeerd en de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is verbeterd. De rijbaan is vernieuwd, de paddocks zijn gerenoveerd en er liggen zonnepanelen op het dak. Ook hebben is er een nieuwe tillift en zijn er extra cliëntengroepen toegevoegd. Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van de activiteiten, zowel qua doelgroepen als ook momenten dat er gereden kan worden. Dankzij extra parkeergelegenheid op het terrein en de verbrede toerit naar de kantine is de toegankelijkheid verder verbeterd.

Naast de verbeterprojecten is er structureel geld nodig om de manege functionerend te houden, denk aan de kosten voor voer, de dierenarts en eventuele medicijnen (liefst zo min mogelijk), allerhande onderhoud, etc.

Iedereen die de activiteiten van Puntenburg een warm hart toedraagt en haar maatschappelijke belang wil ondersteunen, kan sponsor worden.

Elke sponsor krijgt de mogelijkheid zijn bedrijfsnaam te vermelden.
In overleg wordt bepaald of dit in de binnen manege, de website, de nieuwsbrief of een andere wijze gebeurd. Iedere sponsor krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de jaarlijkse opendag.

Ik word sponsor! Neem contact met mij op.

Direct online doneren? Klik hier.