Specsavers 2020

Specsavers opticiens steunt Puntenburg

Ieder jaar draagt de internationale opticienketen Specsavers een gedeelte van haar omzet bij aan de Stichting Specsavers, waarmee lokale goede doelen worden ondersteunt. Specsavers Lisse, gevestigd in het Blokhuis, heeft na de gulle gift in 2016 ook in 2020 Stichting Puntenburg aangewezen als ontvanger van een donatie. Afgelopen zondag werd op de manege van de Stichting de ceremoniële check van €1.002 overhandigd door Josephine Nederstigt, ambassadeur Stichting Specsavers Steunt en Bram Slooten, retailpartner van Specsavers Lisse aan Jack de Vroomen, voorzitter van Stichting Puntenburg (puntenburg.org). Stichting Puntenburg beheert een manage met een tiental speciaal getrainde paarden, waar jongeren met meervoudige beperkingen met ondersteuning van begeleiders en vrijwilligers gebruik maken. Jack de Vroomen dankte Josephine en Bram van harte. Hij benadrukte dat de Stichting Puntenburg volledig steunt op donaties en dat de gift van Specsavers Lisse direct bijdraagt aan de therapie en het rijplezier van de cliënten van Puntenburg.